Sunday, October 21, 2012

Kelebihan Kalimah 'La ilaha Illa Allah'


Kelebihan Kalimah لا اله إلا الله

لا إله إلا الله adalah merupakan kalimah penyaksian yang akan membezakan seseorang itu daripada salah kepada betul. Ianya bermaksud ‘tiada tuhan melainkan Allah’. Ianya merupakan penafian wujudnya tuhan selain daripada Allah SWT untuk disembah.

Penyaksian ini adalah merupakan mesej utama para Nabi dan Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal dan melangkaui masa. Ianya bertujuan agar manusia mengetahui dan mengenali diri mereka dan tuhan yang menciptakan mereka. Pengakuan ini akan membina batasan bagi manusia untuk mengenali hak mereka sesame merea dan juga hak meraka terhadap T uhan yang maha mencipta.

Al-Imam Fakhruddin Al-Razi di dalam kitabnya Aja’ib Al-Quran (عجائب القرءان) mencatatkan bahawa kalimah لا إله إلا الله memberi faedah yang banyak kepada manusia:-

Kalimah ini adalah sebaik-baik zikir di mana musuh Allah SWT dan juga waliNya akan menyebut di dalam kesempitan.

Sebagai contohnya, tatkala Fir’aun hendak ditenggelamkan Allah SWT di dalam lautan yang dahsyat lalu dia berkata “aku percaya bahawa tidak ada tuhan melainkan tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil” امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل  (Surah Yunus : 90). Penyaksian Fir’aun ini dibuat tatkala segala pengharapan lain tidak lagi wujud untuk dirinya. Walau bagaimanapun, Allah SWT maha mengetahui segalanya dan penyaksian yang dibuat ini adalah kerana takut akan bala Allah yang akan menimpa tapi bukan takutkan Allah, tuhan yang menciptakan bala tersebut.

Al-imam Fakhruddin Al-Razi menyatakan tentang makna ayat di atas sebagai : sesungguhnya tiada tuhan yang berkuasa menjadikan api sebagai tempat beristirehat sebagaimana kisah Ibrahim as dan menjadikan air sebagai azab sebagaimana kisah Firaun melainkan Allah SWT.

Di sudut yang lain, Nabi Allah Yunus as ketika  berada di dalam perut ikan paus, Allah berfirman “maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap : bahawa tidak ada tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim” فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (Al-Anbiya’ : 87), sesungguhnya tidak ada tuhan selain engkau Ya Allah, yang berkuasa di dalam menjaga manusia yang hidup di dalam perut ikan Paus dan tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah SWT. Penyaksian ini adalah manifestasi kepada keimanan nabi Yunus AS kepada Allah SWT yang mana keimanan baginda adalah bukan terikat kepada bala yang ditimpa Allah tapi ianya adalah keyakinan yang tuntas baginda kepada tuhan yang maha mencipta.

Dua kisah di atas menjelaskan bahawa kepercayaan kepada Allah adalah dibuat secara keseluruhan dan tidak bersebab. Sebab dan alasan untuk kepercayaan akan mengalihkan tumpuan kepercayaan kepada Allah SWT secara keseluruhan. Ia akan membawa kepada perkongsian kepercayaan di mana hak Allah SWT secara hakiki telah dikongsikan dengan yang selainnya.

Kisah di atas memberikan manfaat berikut:-

Nabi Yunus AS telah menyaksikan kepercayaan kepada Allah SWT sebelum daripada masuknya ke dalam perut ikan paus dan ucapannya di dalam perut ikan tersebut adalah merupakan manifestasi keimanan baginda kepada Allah SWT. Tetapi Firaun adalah merupakan penyaksian yang terbentuk kesan ketakutan kepada bala Allah yang akan menimpa dan bukan atas dasar keimanan yang hakiki.

Nabi Yunus AS mengucapkan kalimah dengan menghadirkan kalimah Allah di dalam ucapannya لا إله إلا أنت  dengan ucapan (tiada tuhan selain Engkau dan ini membuktikan keikhlasan penyaksiannya. Akan tetapi Firaun menyebutnya dengan menyembunyikan dan tidak menghadirkan kalimah Allah,   امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل (aku percaya bahawa tidak ada tuhan melainkan tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil) dia hanya mengisbatkan ucapan ketuhanannnya dengan apa yang dipercayai oleh bani Israil dan bukannya pengakuan secara tuntas dari hatinya.

Firaun mendasarkan ucapannya dengan meniru apa yang dipercayai oleh Bani Israil. Namun nabi Yunus as mengucapkannya dengan mendasarkan kepada dalil-dalil dan bukti-bukti yang membina keyakinan baginda kepada keimanan kepada Allah SWT.

No comments: