Sunday, November 22, 2015

Cadangan Buku Oleh Dr Abdullah Nasih Ulwan

Senarai buku-buku pemantapan aqidah bagi anak-anak dan kita sebagaimana dicadangkan oleh Dr Abdullah Nasih Ulwan adalah sebagaimana berikut:-

Pelajaran Tahap Pertama (Umur 10-15 tahun)
(1) Al-ma'rifah - Syaikh Abdul Karim Rifa'i
(2) Al-Aqa'id - Imam Hasan Al-Banna
(3) Al-Jauhar Al-Kalamiyah - Prof Thahir Al-Jaza'iri

Pelajaran Tahap Kedua (usia baligh hingga 20 tahun)
(1) Usul Al-'Aqa'id - Prof Abdullah Al-'Urwani
(2) Al-Wujudul - Haq - Dr Hasan Al-Huwaidi
(3) Syubuhat wa Rudud - Dr Abdullah Nasih Ulwan

Pelajaran Tahap Ketiga (20 tahun dan ke atas)
(1) Kubri Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah - Dr Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi
(2) Allah Jalla Jalaluhu - Prof Sa'id Hawwa
(3) Qaishatul Iman - Prof Nadim Al-Jasr

No comments: