Thursday, December 03, 2015

Kisah oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani

Kisah yang diceritakan oleh Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana berikut:-

“Sejak kecil aku selalu menjalankan urusanku dengan jujur. Suatu ketika aku keluar dari Mekkah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Lalu ibuku memberi wang sebanyak em-pat puluh dinar sebagai wang saku. Dia berpesan kepadaku untuk selalu jujur. Saat aku tiba di daerah Hamdan, muncul gerombolan perompak. Kemudian merreka mengambil barang-barang milik rombongan. Lalu salah seorang perompak bertanya kepadaku, ‘Apa yang kau bawa?’ Aku berkata, ‘Wang empat puluh dinar.’ Tapi ia mengira aku hanya bergurau, kemudian ia meninggalkanku. Namun seorang perompak lainnya melihatku dan bertanya, ‘Apa yang kau bawa?’ Aku pun berkata terus terang kepadanya apa yang aku bawa. Lalu ia membawaku ke pemimpinnya. Ia lantas bertanya kepadaku dan aku pun menjawab apa adanya. Ia kemudian bertanya lagi, ‘Apa yang membuatmu berkata jujur seperti itu?’ Aku jawab, ‘Ibuku telah berpesan agar aku selalu jujur. Aku takut mengkhianati pesannya.’ Lalu kepala perompak itu menjadi ketakutan, ia berteriak dan merobek bajunya, dan kemudian berkata, ‘Kamu takut mengkhianati pesan ibumu, se-dangkan aku tidak takut mengkhianati janji Allah!’ Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk mengembalikan semua barang milik rombongan, seraya berkata , ‘Aku bertaubat kepada Allah melalui tanganmu.’ Lalu berkata salah satu anggotanya kepada si pemimpin, ‘Kamu adalah pemimpin kami dalam merompak, dan pada hari ini kamu adalah pemimpin kami dalam bertaubat.’ Lalu mereka semua bertaubatberkat sebuah kejujuran.’*

No comments: