Tuesday, August 08, 2017

Asnaf Diberikan Berdasarkan keperluan

Idea berkenaan pemberian modal kepada asnaf diberikan berdasarkan keperluan adalah disokong oleh As-Shafi'iyyah dan Ahmad Bin Hanbal berkenaan pengharusan pelaburan wang zakat. Mereka berkata:

“fakir dan miskin harus diberikan agihan zakat dalam bentuk modal pelaburan, seperti dibelikan alat-alat mengikut kemahiran masing-masing supaya mendapat keuntungan untuk keperluan harian mereka. Jika dia seorang tukang kayu, dibelikan alat-alat pertukangan selengkapnya. Jika dia berniaga, berikanlah modal secukupnya bersesuaian dengan perniagaan yang mereka ceburi. Contohnya, peniaga sayur-sayuran dan buah-buahan diberi 5 hingga 20 dinar. Penjual minyak wangi 1,000 dinar, penjual pakaian 2,000 dinar, pengurup wang 5,000 dinar dan perniagaan intan berlian 10,000 dinar. Bagi asnaf yang tidak mampu berniaga disebabkan sakit kekal atau tiada kemahiran, walaupun diberikan latihan bolehlah dibelikan aset sebagai modal pelaburan yang dapat menampung diri dan tanggungjawabnya serta menjadi harta pusaka.” (Al-Sharbiniyy, t.th: 446 – 447) (Abdul Rahman & Mohd Subri, 2010)

Saya berpendapat idea pengagihan wang zakat sebagai modal berdasarkan keperluan perniagaan adalah tepat. Namun ia turut pengundang persoalan keadilan bila mana ia diagihkan kepada seseorang yang tidak berkelayakan untuk melaksanakan perniagaannya. Pengagihan ini mungkin akan menyebabkan duit modal tersebut hangus dan perniagaan gagal. Kegagalan ini menyebabkan timbul isu keadilan berkenaan hak asnaf lain terhadap modal yang disalurkan. Ia menjadi lebih besar apabila kegagalan berlaku adalah dikalangan mereka yang menerima bantuan modal zakat dengan jumlah yang besar untuk perniagaan yang berkapasiti tinggi. 

Namun punca ketidak adilan ini adalah tidak terletak kepada isu pengagihan tetapi pada kaedah penilaian bagi menentukan siapakah yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Kaedah penilaian inilah perlu diberi perhatian utama bagi memastikan kegagalan di dalam perniagaan adalah minimum dan kesilapan di dalam pengagihan adalah pada tahap SIFAR '0'.


No comments: